Zatepľovacie práce

         V súčastnosti sa každého dotýkajú problémy s nedostatočnou tepelnou ochranou. Mnohí, preto zvažujeme, že by sme zateplili. Prečo zatepliť??? Dôvody má každý rôzne. Hádam každý to robí preto, aby znížil náklady na vykurovanie, ktoré sa dokážu veľmi skoro odzrkadliť na vašom rozpočte. Takto sa dá ušetriť až 40% nákladov na domácnosť, čo sa týka vykurovania. Preto je veľmi dôležité využívať všetky najnovšie moderné technológie, aby sa želaný efekt úspory dostavil.
         Najúčinnejšie je komplexné zateplenie budovy a nesmieme zabudnúť na okná a strechu. Dobre izolovaný dom je chránený pred vonkajšími poruchami a môžme lepšie využívať jeho akumulačné schopnosti.
Vo všeobecnosti sa systémy na zatepľovanie skladajú z niekoľkých vrstiev a podľa spôsobu pokládky ich delíme na 2 základne kategórie.
 
 
 Kontaktné systémy zateplenia
 
         Kontaktné preto, lebo pri ich realizácií dochádza ku priamemu kontaktu s povrchovou úpravou zatepľovanej konštrukcie, bez vzniku medzery pre odvod vodných pár zatepľovaného objektu. Dochádza k priamemu kontaktu systému zateplenia s objektom.Zatepľovanie kontaktným systémom vyžaduje aj konečné úpravy a často sa robí pri komplexnom prerábaní plášťa budovy či objektu.
 
Kontaktné systémy fungujú na princípe vrstiev:  
a.) spojovacia vrstva
b.) výstužná vrstva
c.) povrchová vrstva
d.) doplňujúce profily a lišty
 
 
 
Odvetrané systémy zateplenia
 
         Tento systém sa využíva najčastejšie pri rekonštrukciách starších domov, kde boli niekdy použité materiály, ktoré mali schopnosť absorbovať nadpriemerne množstvo vody, pary a vlhka. Odvetrané systémy slúžia na odvod takýchto pár, vody a vlhka z obvodových múrov. Spôsob zateplenia je odlišný ako u kontaktných systémov zateplenia. Odvetraným systémom dokážeme vytvoriť samostatnú tepelnoizolačnú vrstvu medzi obkladom a systémom zateplenia. Pri tomto systéme táto vzduchová vrstva umožňuje dôkladne odvetrávanie obvodových múrov a pritom plni účinne aj funkciu tepelnej izolácie objektu.
 
Aj tieto systémy fungujú na princípe vrstiev:
a.) tepelnoizolačná vrstva
b.) vrstva kotviacej a nosnej konštrukcie
c.) odvetraná vzduchová vrstva
d.) vrstva obkladu
 

Výhody zateplenia
- ochrana pred poveternostnými vplyvmi a ochrana budovy predĺženie životnosti budovy 
- ak sa rozhodnete zatepľovať starší rodinný dom dokážete tak predísť resp. skryť a urovnať všetky nedostatky, ktoré vznikajú pôsobením   poveternostných podmienok a viac by sa nemali objaviť
- dom má lepšie akumuláčné schopnosti a to znamená, že dokáže lepšie využiť energiu zo slnečných lúčov
- ak sa rozhodnete pre minerálnu vatu, zabezpečíte si tým aj  
 
Nevýhody zateplenia 
- izoláciu je nutné previesť komplexne a súčasne aj s povrchovou úpravou, čo má za následok vyššie finančné náklady
- vznik pliesni pri nedostatočnom vetraní objektu
 
 

Materiály vhodné na zatepľovanie

Penový polyuretán
         Je najúčinnejšou tepelnou izoláciou. Jeho súčiniteľ tepelnej vodivosti je 0,02 až 0,035 W/(m . K). Rozlišujeme mäkký polyuretán a tvrdú polyuretánovú penu. Mäkký je známy aj pod názvom molitan a v stavebníctve sa takmer vôbec nepoužíva. Tvrdý penový polyuretán môžeme použiť na ploché a šikmé strechy, na steny suterénov ako poistnú hydroizoláciu a všade tam, kde nie je izolácia chránená proti vlhkosti.
 
 
Penový polyetylén
         Cena tohto materiálu ho predurčila, že je najčastejším materiálom na izolácie potrubí a do plávajúcixh podláh. Je nenasiakavý a ohybný, takže sa s nim veľmi dobre pracuje.Jeho tepelnej vodivosti 0,04 W/(m . K). Nie je odolný proti teplotám nad 80 °C. 
 
 
Penové sklo
         Vyrába sa spenením sklenej drviny spolu s práškovým uhlím. Tento izolačný materiál má uzavreté póry, je nenasiakavý. Dokáže odolávať extrémnym teplotám a vysokému tlaku. Využíva sa najmä na miestach, kde je izolácia najviac zaťažovaná, ako napríklad ploché strechy a terasy, a tiež izoláciu stien vystavených pôsobeniu vody alebo vysokému vlhku – steny suterénu.
 
 
Minerálna vlna
         Vyrába sa drvením, tavením a rozvlákňovaním viacerých druhov horniny. Podľa základnej suroviny rozoznávame sklenú a kamennú vlnu. Pre spotrebiteľa je hlavný rozdiel medzi oboma vlnami v ich objemovej hmotnosti (v hustote). Sklená vlna je ľahká, mäkká a trvalo elastická. Väčšinou ju kúpime zrolovanú a stlačenú až na jednu tretinu svojho objemu. Niektoré výrobky majú na vrchnej strane priamo integrovanú parozábranu.
 
 
Kamenná vlna
         Má väčšiu hustotu ako sklená vlna a je tvrdšia. Predáva sa vo forme dosiek, ktoré sú prevedené v pôvodnom objeme. Vzhľadom na široké spektrum dosiek z minerálnej vlny je ich tepelná vodivosť 0,035 až 0,076 W/(m . K). Tento materiál znesie aj vysoké teploty. Žiaden výrobok z minerálnej vlny však nesmie prísť do kontaktu s vodou. Dosky z minerálnej vlny môžeme použiť na izoláciu šikmých striech, stien, potrubí, podláh a plochých striech. Kamenná vlna vďaka odolnosti proti tlaku znesie aj zaťaženie, preto ju môžeme použiť aj ako zaťažovanú izoláciu.
 
 
Celulózová izolácia 
         Stále viac obľúbená izolácia, ktorá sa vyrába z recyklovaného novinového papiera. Je využívaná hlavne pre stropné izolácie a má výborne teplené schopnosti. Spôsob aplikácie tejto izolácie je fúkaním, a preto je veľmi oblúbena, kedže ju dokážete nafúkaťaj do veľmi neprístupných časti objektu. Využívaná je hlavne v drevostavbách.